JAMU

Ateliér světelného designu JAMU

                           ASD

 

Ateliér světelného designu JAMU

Hlavní náplní Ateliéru světelný design je vzdělávat odborníky pro umělecké i technicko-provozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů, s prioritním důrazem na divadelní síť ČR i proces její transformace.

Studium dvouletého navazujícího magisterského oboru světelný design je založeno na co nejužším propojení dramaturgie, režie a scénografie při tvorbě základního prostorově-světelného konceptu divadelní inscenace. Posluchač bude veden k uvažování o světle v různých uměleckých kontextech od počáteční dramaturgicko-režijní úvahy a vytváření režijní knihy, přes prostorově-scénografickou koncepci až k samotné realizaci. Syntézou těchto postupů se tento obor bude profilovat na světelný design v divadelní scénografii, bude se ale rovněž věnovat tvůrčímu využívání projekčních technik a technologií i tvůrčí práci se světlem v architektuře, audiovizuální, filmové a televizní tvorbě, performanci, instalaci, výstavnictví aj. s kulturním a případně i komerčním zaměřením, včetně reklamy.