JAMU

Interní pedagogové

MgA. Vladimír Burian vimeo.com/showcase/4742965

vedoucí ateliéru

vburian@jamu.cz

Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze ateliér konceptuální tvorby prof. Adély Matasové. Od roku 1997 pracuje jako technik, osvětlovač a později jako světelný designér. Zkušenosti s divadlem sbíral na českých scénách i v zahraničí, podílel se na technickém zajištění festivalů (Za Dveřmi, Korespondance, Siraex), pracoval pro začínající umělce (přehlídky dětských tanečních souborů ZUŠ) i pro světoznáme rozlišitelné soubory (Farma v jeskyni, Spitfire company, TNF, Krepsko, MESA, VerTeDance, aj.). Dlouhodobě působil v divadle Alfréd ve dvoře, geneticky je však spojen se scénou současného tance (spolupráce s HAMU a divadlem Ponec). Od roku 2010 se věnuje digitální interaktivitě a její implementaci na scénu. Výuce a popularizaci světelného designu se věnuje od roku 2003. V letech 2009 – 2015 působil jako externí pedagog na HAMU. Od roku 2016 vede ateliér světelného designu na JAMU. Zde také v roce 2017 nastoupil na doktorandské studium s tématem „Scéna jako jasová mapa“.

Žije v Bílovicích nad Svitavou, spolu s partnerkou vychovává dvě dcery.

výběr z díla :  Topičův salón – Far from sure (2011), farnost Nejsvětějšího Salvatora v Praze (2013, 2014), DOX Praha (2014), NG Veletržní palác - spolu se SE.S.TA (2015), KC Česká Třebová - Daylight Workers(2016), spolu s Mirkou Eliášovou (choreografie) a Orchestrem BERG  - Labyrinty  - fakulta Architektury při ČVUT (2013), Labyrinty.fragmenty  - DOX Praha (2014), Disgrafické partitury NG Veletržní palác (2015), s Marií Svobodovou (choreografie, pohyb) ineraktivní instalace CANVAS 4D.

 

Mgr. Pavla Beranová www.pavlaberanova.com/

odborný asistent

beranova@jamu.cz

První zkušenosti se světlem získala Pavla Beranová v Theâtres de Nîmes ve Francii a dále je rozvíjela v divadle Archa, kde se začala věnovat světelnému designu. Dramaturgie divadla Archa byla určující pro její zaměření na současný tanec, kurátorská studia na VŠUP v Praze přinesla témata jako světlo ve výtvarném umění a výstavnictví. V roce 2009 Pavla absolvovala dvě pracovní stáže v Paříži: osvětlení muzeí a galerií pod vedením Jeana Jacquese Ezratiho z C2RMF a osvětlení v architektuře v Lumières studio Odile Soudant. V letech 2011 až 2015 pak působila jako světelný designér ve studiu ACT lighting design v Bruselu. Momentálně žije Pavla v Praze, pravidelně ale pracuje v Holandsku, Lucembursku a Maďarsku. Věnuje se především scénickému svícení, příležitostně spolupracuje s architekty a designéry. Od září 2016 vede spolu s Vladimírem Burianem magisterský obor Světelný design na DIFA JAMU.

 

Mgr. Dita Dvořáková, PhD.

odborný asistent

dita.dvorakova@jamu.cz

Po studiu na Filmové škole ve Zlíně (obor produkce a technologie) a Univerzitě Palackého v Olomouci (literární, filmová a divadelní věda) jsem pokračovala v doktorském studiu na Janáčkově akademie múzických umění v Brně (obor scénografie, světelný design). Vedle prezenčního studia v České republice jsem byla na dvou zahraničních stipendijních pobytech (Taneční věda a pedagogika, Kodaň, Taneční studia, Salzburg). Věnovala jsem se zpravodajství (TV Prima), filmové i televizní produkci a dramaturgii (Moravská televize, Brno, BTV aj.)

Od roku 2009 přednáším na Janáčkově akademii múzických umění, kde pracuji jako odborná asistentka (Ateliér světelného designu). V umělecké praxi spolupracuji s Michalem Horáčkem a Jiřím Bartovancem na performancích, filmech a světelných instalacích (Obrys, ESC, Razzle Dazzle apod.). Věnuji se i výzkumu a publikuji v Divadelních novinách, Taneční zóně, ale i zahraničních odborných časopisech (Bühnentechnische Rundschau, kød). Vydala jsem odbornou publikaci Tanec, prostor a světlo, která vyšla za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti.

 

Externí pedagogové