JAMU

Ateliér světelného designu JAMU

Ateliér světelného designu je nejmladším ateliérem na DIFA JAMU a jediným svého druhu v České republice. Jeho zaměření přesahuje oblast dramatického umění a dotýká se i nových médií a architektury. V rámci divadelní fakulty má blízko jak k audiovizuální tvorbě, tak ke scénografii. Posluchačům se snaží poskytnout vhled do všech odvětví světelného designu (divadlo, opera, event, koncerty, instalace, architektura a výstavnictví) a držet krok s aktuálními trendy a vývojem technologií.

 

 

Studijní plán oboru se snaží o vyváženost teoretických znalostí a praktických dovedností, stejně jako o rovnoměrné zastoupení technických a humanitních předmětů. Z technických lze jmenovat progamování pultu, konektivitu (předmět zaměřený na digitální propojování různých technologií) či kreativní video, humanitní předměty pokrývají oblasti dějin, estetiky a filosofie a prezentačních a komunikačních schopností (soft skills). Určité předměty jsou založeny na spolupráci s jinými ateliéry, především ateliérem scénografie, režie, dramaturgie a fyzického divadla. Široký výběr volitelných předmětů umožňuje studium směřovat dle individuálních zájmů každého studenta.

 Kromě pravidelné výuky pořádá ateliér světelného designu workshopy a semináře s českými i zahraničními odborníky z praxe a exkurze za uměním, architekturou a technologií. Z aktivit v uplynulých dvou letech lze jmenovat workshop architektonického a výstavního osvětlení na zámku ve Žďáru nad Sázavou, cestu na veletrh Prolight&Sound ve Frankfurtu, studijní cestu do Hellerau či exkurzi do továrny firmy Robe.

 Studenti jsou motivováni k účasti na festivalech a konferencích. V rámci semestrálních úkolů spolupracují na projektech vznikajících na půdě DIFA JAMU, stávají se součástí tvůrčích týmů, získávají cenné zkušenosti a kontakty. Absolventský projekt mají možnost usutečnit v jednom ze školních divadel (Studio Marta nebo divadlo na Orlí). Často se nabízí i možnost spolupráce nad rámec školních projektů, v oblasti events či výstavnictví. Z minulých let lze opět jmenovat světelný design koncertu vážné hudby na Petrově, nasvícení výstavy Josefa Jankoviče v Muzeu umění Olomouc nebo účast na festjvalu nových médií v Napajedlích.

 Doporučenou součástí studia je studijní nebo pracovní stáž v zahraničí v rámci program Erasmus. DIFA JAMU disponuje rozsáhlou sítí partnerských institucí, které její studenty pravidelně přijímají.

 Absolvent oboru světelný design je samostatně činným umělcem ovládajícím širokou škálu světelných a projekčních technologií a technik, které dokáže tvůrčím způsobem aplikovat, v divadelním prostředí i mimo něj.