JAMU

Jan Tranta

https://trantajan.wixsite.com/portfolio

Od teenagerovských let pochybuje nad jednostranným materiálním naplněním života a hledá jeho koření v podobě hudební tvorby. Společně se sociofilií jemu vlastní přichází na chuť podmanivému kouzlu kolektivního rituálu d.i.y techno světa, kde potkává mnohé inspirační zdroje a dostává se díky kontaktům odtud k firmě WD Lux, jež se zabývá zajišťováním technického zázemí pro jiné, avšak v lecčems velice podobné skupinové rituály divadla.

Zvuková složka, provázející ho se samozřejmostí touto cestou životem, však sama o sobě nedostačuje k ucelenému prožitku kulturních událostí a nutí ho přemýšlet nad silou vizuality. Světlo a okruh společenství lidí s ním pracujících na divadle se stávají náplní nového rámce, v němž se začíná pohybovat. Pracuje a vzdělává se se zájmem zejména o současné pohybové a taneční divadlo, poskytující svou dostatečnou měrou abstrakce logické navázání na dosavadní prožitky.

Touha po neustálém objevování a posouvání vlastních hranic vede k opětovnému nástupu do školy, a to na JAMU, kde dochází k doplnění kontextu o celou pestrou paletu divadelního umění. Posílen sebevědomím a zkušenostmi a to i ze zahraničních stáží se díky kontaktům z bývalého zaměstnání pouští do designů děl pohybového divadla a baletů a po skončení studia se s větší mírou volnosti vrací zpět do své domovské tlupy - firmy WD Lux, kde plní roli komplexního návrháře a/v řešení a odskakuje si tu a tam designovat.

Ve 32 letech mu způsobilo oblažující veletoč narození krásné dcery a zmizení z Prahy na venkov. Z hledače kolektivních prožitků kulturních akcí se stal spíše asociálem, jemuž teď dělá milou společnost šumění lesa rušené zvukem motorové pily. Začal se vědomě stranit scénické tvorbě, a to i díky objevení její odvrácené strany, velkou měrou zasažené koronavirovou pandemií. Kouzlo definování prostoru světlem, občasné slíznutí světské slávy a možnost smysluplné materiální obživy ho však dále a stále táhnou neodvratně zpět, a proto ho dnes, ale i v budoucnu můžete potkat v přítmí evropských jevišť.